• Je bent waar het gebeurt

OVER BANK15

Social Creative Business

BANK15 gelooft in de kracht van samen. Een concept waarbij maatschappelijke betrokkenheid gecombineerd wordt met commercie. Op deze manier kunnen we innoveren en kansen bieden aan verschillende groepen mensen. BANK15 levert net als elke andere onderneming een product of dienst en heeft een verdienmodel. Geld verdienen is echter niet het hoofddoel, het is een middel om de missie te bereiken. Het doel van de sociale onderneming als BANK15 is maatschappelijke meerwaarde creëren en te zorgen voor een impact voor het bouwen van een nieuw ecosysteem.

De deeleconomie is volop in ontwikkeling en als samenleving willen we daar de vruchten van plukken. Maar dan liefst zonder de scherpe kantjes en ongewenste effecten. Een zoektocht naar eerlijke platformen is daarom hard nodig. BANK15 is een platform geconcretiseerd in een fysiek pand. Een concept als leidraad voor de transformatie van een fysieke locatie. Een oud bank gebouw waar consumenten, creatieven en ondernemers huisvesten. Een plek waar lokale partijen participeren in samenwerking met internationale merken en bedrijven. De ruimtes moeten open zijn waarbij er gezorgd wordt voor natuurlijke verbinding met de verschillende plekken in het pand. Samen komen en samen werken.

BANK15 doet een groot beroep op de individuele verantwoordelijkheid en is constant bezig met de bewustwording van maatschappelijke problematiek. Het concept komt vooral tot zijn recht als mensen en bedrijven allemaal mee kunnen doen. Verdeeldheid in onze maatschappij vormt de bron van de participatieparadox BANK15. De visie en filosofie ligt in het gezamenlijk creëren van gelijke kansen en het samen brengen van mensen.

ONDERNEMERSCHAP

Verbinden van verschillende partijen

BANK15 stimuleert ondernemerschap door starters ruimte te bieden om een eigen podium te bouwen. Het verbinden van ondernemers betekent voor ons: verrassende inzichten van creatieve denkers koppelen aan ondernemers binnen een collectief. We koppelen het aanbod van leegstaande panden aan de vraag van tijdelijke ruimtes. Hiermee realiseren wij commercieel haalbare verdienmodellen voor alle partijen.

We toetsen nieuwe ondernemersvormen door onze bezoekers hun mening te laten geven. Door gebruik te maken van showrooming en een fieldlab vergroot BANK15 de ervaring voor de consument en bezoeker. Ondernemers, bedrijven en merken krijgen de mogelijkheid de faciliteiten van BANK15 te gebruiken voor nieuwe insights.

Kortom, BANK15 is een ruimte vol touchpoints. Vol kansen om te zien wat morgen werkt, en wat niet. Welke boodschap aanslaat, welke tegenstaat. Wat trieert en wat verveelt. In onderzoekssetting, maar ook met echt publiek. Testen, toetsen, proberen, leren voor dat het direct invloed heeft op je bedrijfsvoering

TALENT

Groei door te delen van kennis en ervaring

Een tijd  waar veel mensen hun banen verliezen en dat we gedwongen worden om anders te kijken. Veel kennis en ervaring zit thuis of is verborgen. We moeten zoeken naar verbindingen om samen verder te komen. BANK15 realiseert zich hoe belangrijk de creatieve sector, ambacht en ondernemerschap is voor de economie. BANK15 draagt zo bij aan het ontwikkelen van nieuwe manieren om economische en maatschappelijke waarde te creëren en te verdelen. Wij faciliteren een leer-, werk- en ontmoetingsplek, zodat talenten ondersteund en ontwikkeld worden. Wij werken samen met alle vormen van groepen uit onze maatschappij van UWV, studenten, alumni tot werkzoekenden. BANK15 organiseert vrije educatieve workshops voor iedereen. Bovendien worden er vrije expositieruimte beschikbaar gesteld voor kunst in de breedste zin van het woord.

CREATIVITEIT

Het vertrekpunt van BANK15.

BANK15 is een formule waarbij co-create de motor is, creativity is capital. Co-creatie is hierbij de sleutel voor vernieuwing, verfrissing en innovatie. Voor producten, diensten, merken en experiences. Creativiteit krijgt bij BANK15 alle ruimte. Experimenteren met een eigen concept, werken voor opdrachtgevers of het delen van jouw creativiteit. Kortom: ruimte voor creativiteit waar jezelf het podium moet bouwen.

 CO-CREATIE, HUREN, FLEXPLEKKEN, EXPOSEREN, ADVERTEREN

MAATSCHAPPELIJKE PARTNERS